Republika e Kosoves

Kllokot

DEBATI I DYTË PUBLIK LIDHUR ME BUGJETIN KOMUNAL PËR VITIN 2019 IPER KOMUNËN E KLLOKOT-VERBOVCIT

2018/08/10 - 9:58

Të nderuarë qytetarë të komunës Kllokot-Vërbovc

Ju lutemi që në në numër sa më të madhë të paraqiteni me datën : 27.08.2018 në ora 19:00 në lokalitetet e shkollës së vjetër multietnike në Mogillë ku do të mbahet DEBAT public me temën lidhur me :

 –  „ BUGJETI KOMUNAL PËR VITIN 2019  “

Të gjithë qytetarët e interesuar të komunës së Kllokotit ftohen të njoftohen me bugjetin të cilin do ta disponon  komuna e Kllokot-Vërbovcit , I cili është paraparë me qarkojren e dytë bugjetore nga ana e Ministrisë së Financave në Prishtin .

.Qytetarët mund të japing kontributin e tyre duke dhënë sugjerimet dhe propozimet e tyre rreth bërjes së bugjetit  komunal për vitin 2019 I cili sipas planit do të propozohet në seancën e ardhshme të Kuvendit komunal për miratim të vendimit të Kuvendit Komunal për procesimin e bugjetit komunal për vitin 2019 në Ministrin Përgjegjse të Financave .

Me shpresë se do ti përgjigjeni në ftësën tonë publike , këtë herë ju ftojm që së bashku të bëjm kreatimin e bugjetit komunal për vitin 2019 paraprakisht JU falënderojm për kohën tuaj të qmuar të cilin do ta ndani me ne . Ju do të keni rastin të paraqitni projekte  me prioritet të madh  kapitalë  për secilin financim në secilin Fshat nga grandet qeveritare dhe grandet nga të  hyrat vetanake në investimet kapitale .