Republika e Kosoves

Kllokot

Ftesë për bizneset në sektorët e komunës së Kllokotit të aplikojnë në programin për MZHR

2019/01/29 - 9:31

Të nderuar qytetarë të komunës së Kllokotit,

Me këtë rast u drejtojmë ftesën të gjitha bizneseve të komunës së Kllokotit në emër të Ministrisë për Zhvillim Rural qe me datën 29.01.2019 të marrin pjesë në trajnimin I cili do të mbahet nga ana e përfaqësuesve të Ministrisë së Zhvillimit Rural ( MZHR ) në ,,Shtëpinë e Kulturës’’ në Kllokot me fillim nga ora 13:00.

Tema e trajnimit: – Prezantimi i programit për Balansimin e Zhvillimit  Regjional për vitin  2019 .

Ardhja e Juaj është e dëshirueshme dhe mund të ndëgjoni dhe të pyesni për detajet e programit në mënyrë që të jeni njëri ndër shfrytëzuesit potencial për të cilin program do të ndahen grante prej 2,4 milion euro. Të drejtë aplikimi për këto grante kanë të gjithë sektorët e biznesit përvec: Tregtia,Ndërtimtaria,Bujqësia dhe Mjekësia.

Afati I fundit për aplikim është deri më datën 22.02.2019.

Ne kënaqësi ju mirëpresim!