Republika e Kosoves

Kllokot

Ftesë për sektorin e bizneset e komunës Kllokot të aplikojnë për MZHR – program

2019/02/01 - 3:29

Të nderuar qytetarë të komunës së Kllokotit,

Takimi që ishte planifikuar me bizneset Kllokot me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal është shtyrë nga ana e Ministrisë,për  Datën: 29.01.2019, për shkak të ndërprerjeve të energjisë dhe kjo nuk ishte e mundur për të bërë një prezantim të programit.

Ju lutemi,u kërkojmë falje qytetarëve, dhe të njëjtin lloj të takimit me qytetarë të cilët kanë të regjistruar bizneset janë të ftuar të marrin pjesë në trajnimet që do të mbahet nga Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) ,,në Shtëpinë e Kulturës ,, në datën:04.02.2019 në Kllokot: sa duke filluar nga ora 11:00.

Tema e trajnimit: – Prezantimi i programit për zhvillim rajonal të barabartë 2019.

Prania juaj është e dëshirueshme, ju mund të dëgjoni dhe të pyesni në lidhje me detajet e programit në mënyrë që të jeni një nga përdoruesit potencional të  për të cilin program ndahet granti prej 2.4 milion euro.

E drejta për të aplikuar për kët grant të Madh  kanë të gjithë sektorët e biznesit, përveç: tregtia, ndërtim, bujqësi dhe mjekësi.

Afati i fundit për aplikim është 22.02.2019.

Ne presim me padurim.