Republika e Kosoves

Kllokot

Procesverbal nga seanca e dymbëdhjetë e rregullt e Kuvendit Komunal për vitin 2018

2019/01/28 - 11:19

Forma e aplikacionit: Procesverbal nga seanca e dymbëdhjetë e rregullt e Kuvendit Komunal për vitin 2018