Republika e Kosoves

Kllokot

Procesverbal nga seanca e parë e rregullt e kuvendit komunal Kllokot-Vërbovc për vitin 2019

2019/05/28 - 9:23

Forma e aplikacionit: Procesverbal nga seanca e parë e rregullt e kuvendit komunal Kllokot-Vërbovc për vitin 2019