Republika e Kosoves

Kllokot

VENDIM HARTIM I RREGULLORES PËR TATIMIN NË PRONËN E PATUNDSHME PËR VITIN 2019

2018/12/06 - 4:39

Forma e aplikacionit: VENDIM HARTIM I RREGULLORES PËR TATIMIN NË PRONËN E PATUNDSHME PËR VITIN 2019