Republika e Kosoves

Kllokot

Vendim mbi e zëvendës kryetarit të komunës për komunitete

2019/02/04 - 4:24

Forma e aplikacionit: Vendim mbi e zëvendës kryetarit të komunës për komunitete