Republika e Kosoves

Kllokot

VENDIM për dhënjen e pëlqimit të kuvendit komunal për zbatimin e procedurave ligjore për destinimin e tokës bujqësore në ndërtimore në parcellën nr: P-73701026-01806-2 në emër të parashtruesit të kërkesës Naser Neziri (Zeqir) zona katastrale Kllokot

2019/06/06 - 2:59

Forma e aplikacionit: VENDIM për dhënjen e pëlqimit të kuvendit komunal për zbatimin e procedurave ligjore për destinimin e tokës bujqësore në ndërtimore në parcellën nr: P-73701026-01806-2 në emër të parashtruesit të kërkesës Naser Neziri (Zeqir) zona katastrale Kllokot