Republika e Kosoves

Kllokot

VENDIM Për dhënjen e pëlqimit të Kuvendit komunal për zbatimin e procedurave ligjore për dëstinimin e tokës nga bujqësore në ndërtimore në sipërfaqe prej 1807 m² në parcellën me numër P-73701026-01088-0 në emër të pronarit Haziri Bekim (Saqip) zona Katastrale llokot

2019/06/06 - 2:54

Forma e aplikacionit: VENDIM Për dhënjen e pëlqimit të Kuvendit komunal për zbatimin e procedurave ligjore për dëstinimin e tokës nga bujqësore në ndërtimore në sipërfaqe prej 1807 m² në parcellën me numër P-73701026-01088-0 në emër të pronarit Haziri Bekim (Saqip) zona Katastrale llokot