Republika e Kosoves

Kllokot

VENDIM Për dhënjen e pëlqimit të Kuvendit komunal për zbatimin e procedurave ligjore për dëstinimin e tokës nga bujqësore në ndërtimore në tër sipërfaën në parcellën me numër P-73701026-00262-2 në emër të pronarit Bekim Fehmi( Rama) zona Katastrale llokot

2019/06/06 - 2:57

Forma e aplikacionit: VENDIM Për dhënjen e pëlqimit të Kuvendit komunal për zbatimin e procedurave ligjore për dëstinimin e tokës nga bujqësore në ndërtimore në tër sipërfaën në parcellën me numër P-73701026-00262-2 në emër të pronarit Bekim Fehmi( Rama) zona Katastrale llokot