Republika e Kosoves

Kllokot

VENDIM PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË PUNËS SË KOMITETIT KOMUNAL PËR SIGURINË NË KOMUNITETETE PËR PERIUDHËN MAJ 2019 – 2020

2019/06/06 - 2:50

Forma e aplikacionit: VENDIM PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË PUNËS SË KOMITETIT KOMUNAL PËR SIGURINË NË KOMUNITETETE PËR PERIUDHËN MAJ 2019 – 2020