Republika e Kosoves

Lipjan

 

Diskutohet Draft – Plani Lokal i Veprimit për Barazi Gjinore

2024/03/07 - 4:02

Në Komunën e Lipjanit gjatë ditës së sotme në sallën e Kuvendit të Komunës është mbajtur debati i dytë publik lidhur me Planin Lokal të Veprimit të Barazisë Gjinore.

Nënkryetri i Komunës së Lipjanit Diamant Bytyqi, fillimisht tha se Komuna e Lipjanit ka organizuar një varg punëtori në bashkëpunim me organiazatat e UN Women Kosovë dhe me qëllim që ky Draft Plan të jetë jetë sa ma e kompletuar. Ai po ashtu ka prezantuar ketë dokument, duke kërkuar nga të pranishmit propozime konkrete të cilat e pasurojnë këtë plan.