Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

 

RREGULLORET DHE LIGJET E DREJTORATIT

 

 

 

 

REGJISTRI I SHKOLLAVE TË KOMUNËS SË LIPJANIT

 

 

 

 

 

UDHËZUES PËR QYTETAR

 

 

 

 

INFORMACIONE PËR SHKOLLAT

 

 

 

 

PUNA ME PALË