Republika e Kosoves

Lipjan

 

Stafi

Afrim Sadiku

Shef i Sektorit për Bujqësi

Tel: +381 (38) 200 – 41 537
E-mail: afrim.sadiku@rks-gov.net

 

Sadete Maholli

Zyrtare për Zhvillim Rural

Tel: +381 (38) 200 – 41 537
E-mail: sadete.maholli@rks-gov.net

 

Nijazi Ibrahimi

Nëpunës për Bujqësi

Tel: +381 (38) 200 – 41 557
E-mail: nijazi.Ibrahimi@rks-gov.net

 

Milazim Miftari

Shef i sektorit për Pylltari

Tel: +381 (38) 200 – 41 558
E-mail: milazim.miftari@rks-gov.net

 

Azem Arifi

Nëpunës për Pylltari

Tel: +381 (38) 200 – 41 558
E-mail: azem.arifi@rks-gov.net

 

Bajram Shabani

Roje Pylli

 

Fadil Çalaj

Roje Pylli

 

Naser Kelmendi

Roje Pylli

 

Perica Nicic

Roje Pylli

 

Viktor Gashi

Roje Pylli

 

Shaip Drenica

Roje Pylli

 

Zukë Avdyli

Roje Pylli