Republika e Kosoves

Lipjan

 

Ekstraktet e procesverbaleve te komitetit per politike dhe financa