Republika e Kosoves

Lipjan

 

Dezinfektimi i gjitha hapësirave të brendshme në objektet e IEA – Kontratë kornizë

2020/11/20 - 3:29

Forma e aplikacionit: Dezinfektimi i gjitha hapësirave të brendshme në objektet e IEA – Kontratë kornizë