Republika e Kosoves

Lipjan

 

DRAFT – PLANI LOKAL I VEPRIMIT PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE ROM DHE ASHKALI I KOMUNËS SË LIPJANIT 2024-2026

2024/02/08 - 4:41

Forma e aplikacionit: DRAFT – PLANI LOKAL I VEPRIMIT PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE ROM DHE ASHKALI I KOMUNËS SË LIPJANIT 2024-2026