Republika e Kosoves

Lipjan

 

Ekstrakt nga mbledhja e tretë e Kuvendit e mbajtur më 31.01.2022

2022/02/28 - 11:53

Forma e aplikacionit: Ekstrakt nga mbledhja e tretë e Kuvendit e mbajtur më 31.01.2022