Republika e Kosoves

Lipjan

 

Ftesë publike për dërgimin e propozimeve për anëtarë të Komisionit Vlerësues nga Shoqëria Civile (Vazhdim i afatit për aplikim)

2022/01/12 - 3:55

Forma e aplikacionit: Ftesë publike për dërgimin e propozimeve për anëtarë të Komisionit Vlerësues nga Shoqëria Civile (Vazhdim i afatit për aplikim)