Republika e Kosoves

Lipjan

 

Stafi

Magbule Sadiku – Murati

Udhëheqëse e Sektorit për Kadastër

Tel: +381 (38) 200 – 41 553
E-mail: magbule.sadiku@rks-gov.net

 

Adem Haziri

Nëpunës Kadastri

Tel: +381 (38) 200 – 41 553
E-mail: adem.haziri@rks-gov.net

 

Armend Duriqi

Zyrtar për Kadastër

Tel: +381 (38) 200 – 41 552
E-mail: armend.duriqi@rks-gov.net

 

Haxhere Reçica

Nëpunëse për Kadastër

Tel: +381 (38) 200 – 41 553
E-mail: haxhere.recica@rks-gov.net

 

Ilir Shala

Shef i Sektorit për Gjeodezi

Tel: +381 (38) 200 – 41 552
E-mail: Ilir.shala@rks-gov.net

 

Izjah Shala

Gjeometër

Tel: +381 (38) 200 – 41 553
E-mail: izjah.shala@rks-gov.net

 

Ramadan Hoxha

Gjeometër

Tel: +381 (38) 200 – 41 554
E-mail: ramadan.v.hoxha@rks-gov.net

 

Ajet Gashi

Gjeometër

Tel: +381 (38) 200 – 41 552
E-mail: ajet.gashi@rks-gov.net