Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

 

RREGULLORET DHE LIGJET E DREJTORATIT

 

 

 

 

UDHËZUES PËR QYTETAR

 

 

 

 

INFORMATOR PËR PUNËN E DREJTORATIT

 

 

 

 

PUNA ME PALË