Republika e Kosoves

Lipjan

Përgjegjësitë

Drejtorati për inspeksion kryen punët dhe ushtron përgjegjësitë që i ka Komuna sipas dispozitave ligjore të mbikëqyrjes, në kuadër të së cilës funksionojnë inspeksionet, si vijon: i tregut, sanitar, i mjedisit dhe ambientit, i trafikut, i ndërtimtarisë, i bujqësisë dhe inspeksionet tjera komunale të përcaktuara me ligj.