Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

SHQIP NACE 2

 

 

 

LIBRI I KLASIFIKIMIT TË VEPRIMTARIVE EKONOMIKE