Republika e Kosoves

Lipjan

Kontrata-Mirmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit te kanalizimit

2019/06/07 - 10:55

Forma e aplikacionit: Kontrata-Mirmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit te kanalizimit