Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

 

RREGULLORET DHE LIGJET E DREJTORATIT

 

 

 

 

UDHËZUES PËR QYTETAR

 

 

 

 

INFORMATOR PËR PUNËN E DREJTORATIT

 

 

 

 

PUNA ME PALË

 

 

APLIKACIONET PËR BASHKËORGANIZIMIN E KONCERTIT, DITËT E DIASPORËS 2019

 

Formulari i propozim Buxhetit të Projektit

 

 

 

 

Formular i raportit financiar të projektit

 

 

 

 

Forma e udhezimëve të thirrjes publike për diaspor

 

 

 

 

Formulari i Aplikacionit për projekt

 

 

 

 

Forma e deklarates për financimin e dyfishtë

 

 

 

 

Formular  i deklarates sëpartneritetit

 

 

 

 

Formae deklarates se projekteve të Financuara

 

 

 

 

Formular i raportit përshkruer të projektit

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Formulari i propozim Buxhetit të Projektit

 

 

 

 

Formulari i raportit financiar të projektit

 

 

 

 

Formulari i Aplikacionit për projekt

 

 

 

 

Forma e deklarates për financimin e dyfishtë

 

 

 

 

 

Formular i deklarates së partneritetit

 

 

 

 

 

Forma e deklarates së projekteve të financuara

 

 

 

 

Formulari i propozim Buxhetit të Projektit

 

 

 

 

Formular i raportit financiar të Projektit

 

 

 

 

Forma e udhezimeve të turnin për publikim

 

 

 

 

Formulari i Aplikacionit për projekt

 

 

 

 

Formulari i Aplikacionit për projekt

 

 

 

 

Forma e deklarates për financimin e dyfishtë

 

 

 

 

Formular i deklarates së partneritetit

 

 

 

 

Forma e deklarates së projekteve të financuara

 

 

 

 

Formular i raportit përshkruar të projektit

 

 

 

 

Forma e udhëzimeve të thirrjes publike

 

 

 

Aplikacionet për subvencione

 

Formular i raportit përshkruer të projektit

 

 

 

 

 

Forma e deklarates së projekteve të financuara

 

 

 

 

 

Formular i deklarates së partneritetit

 

 

 

 

 

Forma e deklarates për financimin e dyfishtë

 

 

 

 

 

Formulari i Aplikacionit për projekt

 

 

 

 

 

 

SPORT SUBVENCIONET udhëzimi

 

 

 

 

 

 

Formular i raportit financiar të projektit

 

 

 

 

 

 

Formulari i propozim Buxhetit të Projektit