Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

 

RREGULLORET DHE LIGJET E DREJTORATIT

 

 

 

 

UDHËZUES PËR QYTETAR

 

 

 

 

INFORMATOR PËR PUNËN E DREJTORATIT

 

 

 

 

PUNA ME PALË

 

 

 

Aplikacioninet….

 

 

Formulari i propozim Buxhetit të Projektit

 

 

 

 

Formular i raportit financiar të projektit

 

 

 

 

Formulari i Aplikacionit për projekt

 

 

 

 

Forma e deklarates për financimin e dyfishtë

 

 

 

 

Formular i deklarates së partneritetit

 

 

 

 

Forma e deklarates së projekteve të financuara

 

 

 

 

Formular i raportit përshkruer të projektit

 

 

 

 

Udhëzimi