Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 31-të të Kuvendit të Komunës/28.05.2020

 

 

 

 

Propozim Vendim

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 28-të të Kuvendit të Komunës/27.02.2020

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 27-të të Kuvendit të Komunës/31.01.2020