Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 47-të të Kuvendit të Komunës (10.09.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 46-të të Kuvendit të Komunës – e jashtëzakonshme (09.08.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 45-të të Kuvendit të Komunës (30.06.2021)

 

 

Materiali për Mbledhjen e 44-të të Kuvendit të Komunës (03.06.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 43-të të Kuvendit të Komunës – e jashtëzakonshme (07.05.2021)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 42-të të Kuvendit të Komunës (29.04.2021)

 

 

Materiali për Mbledhjen e 41-të të Kuvendit të Komunës (17.03.2021)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 40-të të Kuvendit të Komunës (19.01.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 39-të të Kuvendit të Komunës (14.12.2020)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 38-të të Kuvendit të Komunës (29.10.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 37-të të Kuvendit të Komunës (29.09.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 36-të (e jashtëzakonshme) të Kuvendit të Komunës (28.08.2020)

 

 

Materiali për Mbledhjen e 35-të të Kuvendit të Komunës

 

 

 

Materiali për mbledhjen e jashtëzakonshme

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 33-të të Kuvendit të Komunës (29.06.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 32-të (e jashtëzakonshme) të Kuvendit të Komunës (09.06.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 31-të të Kuvendit të Komunës/28.05.2020

 

 

 

Propozim Vendim

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 28-të të Kuvendit të Komunës/27.02.2020

 

 

Materiali për Mbledhjen e 27-të të Kuvendit të Komunës/31.01.2020