Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 38-të të Kuvendit të Komunës (29.10.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 37-të të Kuvendit të Komunës (29.09.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 36-të (e jashtëzakonshme) të Kuvendit të Komunës (28.08.2020)

 

 

Materiali për Mbledhjen e 35-të të Kuvendit të Komunës

 

 

 

Materiali për mbledhjen e jashtëzakonshme

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 33-të të Kuvendit të Komunës (29.06.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 32-të (e jashtëzakonshme) të Kuvendit të Komunës (09.06.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 31-të të Kuvendit të Komunës/28.05.2020

 

 

 

Propozim Vendim

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 28-të të Kuvendit të Komunës/27.02.2020

 

 

Materiali për Mbledhjen e 27-të të Kuvendit të Komunës/31.01.2020