Republika e Kosoves

Lipjan

 

Rrahim Krasniqi

Zyrtar përgjegjës për sinjalizim në Komunën e Lipjanit

Tel: +381 (38) 200 – 41 517
E-mail: rrahim.krasniqi@rks-gov.net

Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës

Mbrojtja e Sinjalizuesve/Udhëzues