Republika e Kosoves

Lipjan

 

RAPORTI I PËRFORMANCËS SË KOMUNAVE, JANAR – DHJETOR 2019