Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

Thirrje për aplikim për Grande në Bujqësi

 

 

 

 

 

Thirrje Publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve Kulturore për bashkorganizimin e festivalit “Lipjani Këndon”

 

 

 

Aplikacionet për OJQ

 

 

 

Thirrje Publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve (Klubet Sportive)

 

 

 

 

Aplikacionet për Klubet Soprtive

 

 

 

 

Thirrje Publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve Kulturore Rinore të regjistruara dhe cilat ushtrojnë aktivitete Kulturore dhe Rinore në Komunën e Lipjanit

 

 

 

 

 

Aplikacionet për OJQ-të Kulturore

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM ME MJETE FINANCIARE PËR NDËRMARRJET MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE NË BUJQËSI

 

 

 

 

APLIKACIONI PËR SERRË

 

 

 

 

APLIKACIONI PËR MOTOKULTIVATOR

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE