Republika e Kosoves

Lipjan

 

(Lot) 4 – Transporti i nxënëseve nga Lagjeja e Puturëve deri te SHFMU. Hasan Zuko Kamberi” Sllovi (Lot) 12-Transporti i nxënësve nga fshati Breg i Zi deri të SHFMU. Nez Bujani Bujan dhe anasjelltas-ritenderim

2021/10/14 - 3:36

Forma e aplikacionit: (Lot) 4 – Transporti i nxënëseve nga Lagjeja e Puturëve deri te SHFMU. Hasan Zuko Kamberi” Sllovi (Lot) 12-Transporti i nxënësve nga fshati Breg i Zi deri të SHFMU. Nez Bujani Bujan dhe anasjelltas-ritenderim