Republika e Kosoves

Lipjan

 

  Informatë për punën e KKSB-së për vitin 2019-të

 

  Tabela e shepnzimeve për leje të ndërtimit 

 

  Rregullore mbi taksën administrative për leje ndërtimore, leje rrënimi dhe tarifen për rregullimin e infrastrukturës

 

  Propozim vendim për dhënien e pëlqimit për ndarjen e mjeteve financiare për fermer