Republika e Kosoves

Lipjan

 

Mirëmbajtja e infrastrukturës së rrugëve dhe trotuarëve në Komunën e Lipjanit

2023/01/25 - 10:03

Forma e aplikacionit: Mirëmbajtja e infrastrukturës së rrugëve dhe trotuarëve në Komunën e Lipjanit