Republika e Kosoves

Lipjan

 

Mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit veror (fshirja e rrugëve) në Komunën e Lipjanit – Zona Urbane e qytetit

2022/01/13 - 9:33

Forma e aplikacionit: Mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit veror (fshirja e rrugëve) në Komunën e Lipjanit – Zona Urbane e qytetit