Republika e Kosoves

Lipjan

 

Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan

2020/06/29 - 3:49

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e bicikletave në Lipjan