Republika e Kosoves

Lipjan

 

Kuvendi i komunës mban dëgjime publike lidhur me projekt buxhetin për periudhën afatmesme 2023-2025

2022/09/05 - 3:05

Kuvendi i komunës mban dëgjime publike lidhur me projekt buxhetin për periudhën afatmesme 2023-2025

Nën udhëheqjen e Kryesuesit të Kuvendit Komunal, Daut Azemi sot janë mbajtur dëgjime publike lidhur me projekt buxhetin për periudhën afatmesme 2023-2025.

Dëgjime janë mbajtur me anëtarët e Kuvendit, Komitetit për Politikë dhe Financa-KPF, Komitetit për Komunitete, Qytetarët e Komunës së Lipjanit, OJQ-të, Grupin e Grave etj.​