Republika e Kosoves

Lipjan

 

Mbahet takimi publik lidhur me projekt regulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës

2021/06/07 - 2:28

FotoLajm/ Sot është mbajtur konsutlimi publik lidhur me projekt rregullorja për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijës

Përfaqësues nga qendra për punë sociale në Lipjan, ka elaburuar këtë projekt rregullore për mbrojtjen e fëmijës.

 

Gjatë këtij takimi u diskutuan shumë qështje me rëndësi në lidhje regulloren për mbrojtjen e fëmijës dhe qështje të tjera.