Republika e Kosoves

Lipjan

 

Njoftim

2022/11/04 - 12:43

Të nderuar qytetarë, për të realizuar konsultimet dhe pjesëmarrjen e publikut, në miratimin e akteve nga kompetenca e komunës, ju njoftojmë se tani është në diskutim publik Projekt- Plani komunal për Integritet 2023 – 2027 Komuna e Lipjanit i publikuar në platfomen e konsultimeve publike.
Të gjitha, vërejtjet dhe sugjerimet e juaja në këtë Projekt-Planin mund ti dërgohen Grupit punues për hartimin e Projekt- Plani komunal për Integritet 2023 – 2027 Komuna e Lipjanit ose në email adresën Anila.Reqica.Llugiqi@rks-gov.net më së largu me datë 02.12.2022.