Republika e Kosoves

Lipjan

 

Pytësopri për Qytetar – Çmimi Evropian i Ekselencës së Qeverisjes në Kosovë

2022/06/23 - 9:12

Të nderuar qytetarë,
​ Ju lutemi gjeni pak kohë dhe plotësoni këtë link të një pytësori që ka të bëjë me vlerësimin për plotësimin e Standardit “Çmimi Evropian i Ekselencës së Qeverisjes në Kosovë” i cili jepet nga Këshilli i Evropës.
Projekti administrohet nga shoqata Alda e akredituar nga Këshilli i Evropës. Vlerësimi i plotësimit të Standardit të përmendur synon të mbështesë njesitë e qeverisjes vendore për të përmirësuar standadet e tyre qeverisëse dhe për të ofruar shërbime me cilësi të lartë brenda pushtetit vendore.
Një nga kriteret e vlerësimit të qeverisjes vendore është edhe plotësimi i pyetësorit në numrin e pjesëmarrësve të caktuar në anketim, prandaj është shumë e rendësishme që pyetësorin e plotësuar ta dërgoni sipas procedures (hapave) që janë përcaktuar përmes sistemit përkatës elektronik.
Kliko mbi linkun e pytësorit