Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

VENDIM PËR STRUKTURËN ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KOMUNËS (ORGANOGRAMIT)