Republika e Kosoves

Lipjan

 

Stafi

Hanushe Berisha

Nëpunëse për Planifikim

Tel: +381 (38) 200 – 41 550
E-mail: hanushe.berisha@rks-gov.net

 

Bajram Sinani

Nëpunës për Urbanizëm

Tel: +381 (38) 200 – 41 550
E-mail: bajram.sinani@rks-gov.net

 

Hasim Vishesella

Shef i Sektorit për Planifikim dhe Urbanizëm

Tel: +381 (38) 200 – 41 550
E-mail: hasim.vishesella@rks-gov.net

 

Abetare Rexhepi

Zyrtare për Leje Ndërtimore

Tel: +381 (38) 200 – 41 551
E-mail: abetare.rexhepi@rks-gov.net

 

Jalldyze Kallaba

Zyrtare për Leje Ndërtimore

Tel: +381 (38) 200 – 41 550
E-mail: jalldyze.kallaba@rks-gov.net