Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Lipjan

 

Rendi i ditës i propozuar për mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës

2021/11/18 - 4:49

Forma e aplikacionit: Rendi i ditës i propozuar për mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës