Republika e Kosoves

Lipjan

 

Rregullimi i hapësirave publike në komunën e Lipjanit

2022/11/22 - 11:14

Forma e aplikacionit: Rregullimi i hapësirave publike në komunën e Lipjanit