Republika e Kosoves

Lipjan

Rregullimi i oxhakëve në shkollat Emin Duraku -Banulle , Skenderbeu -Kraishtë, dhe 17 Shkurti -Gllogoc

2019/06/10 - 4:02

Forma e aplikacionit: Rregullimi i oxhakëve në shkollat Emin Duraku -Banulle , Skenderbeu -Kraishtë, dhe 17 Shkurti -Gllogoc