Republika e Kosoves

Lipjan

 

Rregullimi i trotuarëve, hapësirave publike dhe ndriçimi publik në Rubovc të Madh, Rubovc të Vogël dhe Kojskë

2021/10/12 - 2:07

Forma e aplikacionit: Rregullimi i trotuarëve, hapësirave publike dhe ndriçimi publik në Rubovc të Madh, Rubovc të Vogël dhe Kojskë