Republika e Kosoves

Lipjan

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për taksat komunale 15Nr.434-79235 të datës 20.12.2019

2020/10/16 - 9:10

Forma e aplikacionit: Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për taksat komunale 15Nr.434-79235 të datës 20.12.2019