Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

 

SINJALIZIMI 

 

 

 

 

PLANI I ORAREVE TË RENDEVE TË UDHËTIMEVE PËR LINJAT E TRANSPORTIT TË UDHËTARVE ME AUTOBUS NË TERRITORIN E KOMUNËS LIPJANIT

 

 

 

 

TRANSPORTI PUBLIK 

 

 

 

 

HAPËSIRAT PËR PARKIM

 

 

 

 

HAPËSIRAT GJELBËRUESE

 

 

 

 

UDHËZUES PËR QYTETAR

 

 

 

 

LIGJET DHE AKTET TJERA NËNLIGJORE

 

 

 

 

INFORMATOR PËR PUNËN E DREJTORATIT

 

 

 

 

PUNA ME PALË