Republika e Kosoves

Lipjan

 

Sigurimi fizik i objekteve të institucioneve komunale, ndërtesat e Administratës, Qendra për Punë Sociale, Arkivit të Qytetit, shtëpisë së kultuës

2023/01/24 - 10:55

Forma e aplikacionit: Sigurimi fizik i objekteve të institucioneve komunale, ndërtesat e Administratës, Qendra për Punë Sociale, Arkivit të Qytetit, shtëpisë së kultuës