Republika Kosovo

Lipljane

 

Odluka za subvenciranje troškoba za pogrebnih usluga građana sa ostalim stanovanja na teritorije opštine Lipljan

2021/04/06 - 4:03

Oblik aplikacije: Odluka za subvenciranje troškoba za pogrebnih usluga građana sa ostalim stanovanja na teritorije opštine Lipljan