Republika e Kosoves

Lipjan

Bekim Shabani

BIOGRAFIA

 

 

Profesioni/Edukimi: Jurist

 

Karriera e Punës:

  • Shtator 2009 deri me 31/12/2014

NNP”Liridoni” Babush Ferizaj, dhe zyra perfaqesuese ne qender tregtare Bregu i djellit ne Prishtinë nr30,

Pozicioni: Jurist, perfaqësues me autorizim,

Detyrat dhe pergjegjesite : Perpilimin e kontratave, parakontratave, perfaqesim pran gjykatave, paraqitje ne senca gjyqesore, pergaditje te padive, ankesave, pergaditjen e ofertave ne tendere, perfaqësim ne ATK, perfaqesim ne prane organeve Administrative, Noterive, etj.

  • Shtator, 2010 dhjetor 2017 , NN”Ankero”

Referent per sherbime Juridike, me orar jo të plotë

  • Maj , 2012 – 2017 , NNTSH GMICA TRANS”

Referent për shërbime Juridike, me orar jo të plotë

  • Prill 2017 – dhjetor 2017 , “Luli SH.P.K “

Referent per sherbime Juridike, , me orar jo të plotë

 

 

Karriera Politike: Aleanca Kosova e Re, sekretar nendege Gadime e Epërme dhe sekretar dege Lipjan,

 

 Statusi familjar:  I/pamartuar

 

Vendi ku jeton:  Gadime e Epërme rr. Osman Ibrahimi nr 9.