Republika e Kosoves

Lipjan

Shkelzen Hajdini

BIOGRAFIA

 

Data lindjes:  04.11.1974

Edukimi: Studimet universitare i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit të Prishtinës. Eshtë njohës i mirë i politikave makro dhe mikroekonomike, menaxhimit financiar, menaxhimit të projekteve, menaxhimit të operacioneve dhe menaxhimit strategjik.

Karriera e Punës: Sjell një përvojë të gjatë pesëmbdhjetëvjeqare nga organizata të ndryshme ndërkombëtare. Në vitin 1999 ka Punuar me OSCE Kosovo Verification Mission (KVM).  Mbas përfundimit të këtij misioni ka punuar me KFOR Britanez deri në Nëntor të vitit 1999. Prej vitit 1999 deri në vitin 2007 Ka punuar në OSBE. Prej Vitit 2007 deri në vitin 2013 ka punuar në International Civilian Office (ICO). Në 2013 është angazhuar prap në OSBE deri në Dhjetor të vitit 2013 kur është emëruar si  Drejtor i Drejtratit për Buxhet dhe Financa në Komunën e Lipjanit. Këtë pozitë e ka mbajtur për katër vite deri në Dhjetor të vitit 2017. Në dhjetor te vitit 2017 është emëruar si Drejtor për Ekonomi dhe Zhvillim.

Gjuhët e huaja: Flet gjuhën angleze dhe gjuhën serbo-kroate.